Në videon e paraqitur më poshtë tregohen 5 truke për të pastruar sendet që gjenden në shtëpi.

Janë të domosdoshme për të gjithë sepse e bën pastrimin akoma më të lehtë dhe argëtues.