Soros ka financuar edhe qeverinë e Maqedonisë me 32 milion dollarë

Marrëveshjet e tilla i kanë nënshkruar ministrat nga qeveria e VMRO-së, informon Zhurnal derisa fondacioni për shoqëri të hapur ka donuar 32 milion dollarë në arsim, 13.5 milion dollarë në shëndetësi, 800 mijë dollarë në politikë sociale.

Ndërkohë që për këto financime në qeverinë e VMRO ka folur edhe drejtoresha Fani Karanfilovska Panovska e cila në detaje ka treguar projektet që janë financuar.