Sot në Maqedoni mbahet mbledhje për sëmundjet e rralla në Evropën Juglindore

Zbulimet e reja në diagnostikë, terapinë e sëmundjeve të rralla, si dhe si të shfrytëzohen zbulimet molekulare për këto sëmundje do të jenë temat kryesore që do të diskutohen sot në mbledhjën e pestë për sëmundje të rralla në Evropën Juglindore.