Në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë sot seancë do të mbajë Komisioni ligjdhënës-juridik, transmeton FOL.
Në rend dite të Komisionit është Iniciativa qytetare me propozim për sjelljen e Ligjit për ndryshim të ligjit për marrëdhënie të punës, të dyqind e shtatëmbëdhjetë qytetarëve, të dorëzuar përmes propozueses së autorizuar Snezhana Kuzmanovska.