Një dozë e caktuar stresi në jetët tona është normale, por stresi i tepruar mund të ndikojë për keq në shënden tonë dhe jetën tonë të përditshme.

Ju ftojmë të provoni një teknikë të lashtë japoneze për çlirimin e stresit e cila nuk zgjat më shumë se 5 minuta dhe mund të bëhet kudo. Për të prakkuar këtë teknikë, është e rëndësishme të kuptojmë se secili prej gishtave të dorës prezanton një ndjesi të ndryshme ose gjendje.

1. Gish i madh përfaqëson shqetësimin. Ndihmon në luftimin e emocioneve shqetësuese dhe ankthit.

2. Gish tregues përfaqëson frikën. Ju ndihmon ta luftoni atë.

3. Gish i mesit përfaqëson zemërimin. Ju ndihmon ta mbani nën kontroll dhe të qetësoheni.

 4. Gish i unazës përfaqëson trishmin. Ju ndihmon të luftoni depresionin, dëshpërimin dhe ju ndihmon të jeni më deciziv.

 5. Gish i vogël përfaqëson vetëvlerësimin. Ndihmon të qetësoni ankthin, të rrisni opmizmin dhe vetëvlerësimin.

Ja një metodë: 

Për të harmonizuar energjinë në trup, kapni gishtin me dorën tjetër duke i kaluar gjithë gishtat si dhe gishtin e madh rreth j. Mbajini për një ose dy minuta. Ju do të mësoni se funksionon kur të ndjeni një ndjesi pulsimi. Për të qetësuar mendjen tuaj, aplikoni pak presion në qendër të pëllëmbës së dorës me gishtin e madh të dorës tjetër për të paktën një minutë. Praktikojeni këtë teknikë çdo ditë për t’u qetësuar dhe rigjetur balancën brenda vetes.