Testoni shikimin tuaj

Një kuiz i ri i kërkon përdoruesve të gjejnë cili është efekti më i errët i një ngjyre për të testuar nivelin e njohjes së ngjyrave.

Ky test është postuar nga Playbuzz, dhe u kërkon njerëzve të gjejnë konturin më të herët mes gjashtë të tillave të së njëjtës ngjyrë.

Vetëm ata me shikim të mprehtë të ngjyrës janë të aftë të zgjedhin konturin më të errët. Provjeni testin.

1479127092_ng8 1479127023_ng 1479127037_ng2 1479127044_ng3 1479127062_ng5 1479127069_ng6 1479127081_ng7