Kryetari i Kuvendit ka nënshkruar vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për këshill komunal në Komunën e Tetovës. Vendimi është publikuar në Gazetën Zyrtare prej kur edhe ka filluar rrjedhja e afateve zgjedhore.

Këshilli komunal i Tetovës u shpërnda me vendim të Qeverisë si pasojë e mos miratimit të llogarisë perfundimtare deri më 31 mars sa parashikohet me ligj./Alsat