Ka njerëz që rrezikojnë jetën e tyre vetëm për të filmuar tornado, që t’ua bëjnë me dije njerëzve sa të rrezikshëm janë.
 
Këto tornado shkatërrojnë gjithçka që u dalin përpara.

Qielli errësohet kur ndodhin gjëra të tilla dhe të gjithë ata që janë në rrugë duhet të gjejnë mënyrë për të shpëtuar.

Filmime të ndryshme brenda një videoje janë mbledhur dhe paraqitur në kanalin youtube, që njerëzit të vetëdijësohen për rrezikun që u kanoset nga ky fenomen natyror.