Martesat e vajzave nën moshën 18 vjeçe është një traditë dhe një shqetësim social që vijon të jetë prezent në vendin tonë.

Sipas Obseravatorit për të Drejtat e Fëmijëve, në rrethet Korçë e Vlorë, janë martuar vajza në moshën 13 vjeç e më herët.

Dëshmitë e pasqyruara nga “Deutsche Welle” hedhin më shumë dritë rreth shkaqeve të këtij fenomeni.