Mëngjesin e sotëm në qytetin e Negotinës ka ndodhur një akt vandal, ku disa përkrahës të një partie politike kanë dëmtuar një veturë, duke shkruar në të emrin e partisë opozitare. (INA)