Pa ujë nesër nga ora 9 deri në orën 14 do të mbesin shfrytëzuesit e lagjes Vodno dhe Klinikat për Transfuziologji dhe Hematologji.

 

Ashtu siç kumtoi Qendra rajonale për menaxhim me krizat të Qytetit të Shkupit ndërprerja e furnizimit me ujë është për shkak të vendosjes së sistemeve të reja për menaxhim automatik në Stacionin pompues Vodno.(AKT)