Dua nga këtu nga Gjevgjelia nga jugu i vendit tonë ti bëj përsëri thirje për tv duel, si një ekonomist me një ekonomist të bisedojmë për ekonomikë, për rininë, për arsimin e shëndetësinë të bisedojmë për interesat e popullit tonë, ka thënë mbrëmë Zaev.

Pse ikish, nga kush fshihesh? Pse, duhet turp të të vijë, ke frikë apo?, ka pyetur më tej Zaev.