Zvicra do t’i ndaj 69 milion euro përmes granteve Maqedonisë në 4 vitet e ardhshme për procesin e reformave dhe përmbushjen e standardeve evropiane, ndërtimit të demokracisë sociale inkluzive dhe ekonomisë së tregut si dhe menaxhimit efikas me resurset natyrore. Strategjinë zvicerane për bashkëpunim për periudhën 2017-2020 e prezantoi sot ambasadorja Sibill Suter, e cila tha se do të ndahen 17 milionë euro në vit. Një pjesë e rezultateve të pritura mes tjerash janë edhe krijimi i 4400 vendeve të reja të punës, transparencë më e madhe dhe llogaridhënie e pushtetit lokal. “Vëmendje të posaçme do t’i kushtojmë nevojave të kategorive më të rrezikuara bë Maqedoni për shkak se nuk ka prosperitet të shoqërisë e cila nuk është inkluzive”, ka thënë ambasadorja Suter.