Sapo është shpallur zyrtarisht fitorja e Donald Trump, duke u bërë kështu presidenti i 45-t i Shteteve të Bashkuara.

Gjatë gjithë kohës së numërimit ai ka ruajtur një avantazh të konsiderueshëm ndaj kanditates tjetër, Hilary Clinton.