Zëvendëskryeministri i Qeverisë, përgjegjës për çështje ekonomike, koordinim me resorët ekonomikë dhe investimet, Fatmir Bytyqi përmes një kumtese ka treguar statistikën se Maqedonia e Veriut është e vetme në rajon dhe Evropë me një rënie të çmimeve të ushqimeve prej 4,36%.
“Për shkak të krizës energjetike si dhe luftës në Ukrainë, çmimet e ushqimeve në tregjet botërore po rriten, gjë që reflektohet në rritjen e çmimeve të produkteve ushqimore dhe rritjen e inflacionit në rajon dhe Evropë.
Masat e marra në kohë nga Qeveria, si ngrirja e marzheve tregtare në tregti, ulja e normës së TVSH-së nga 10% në 5% për produktet ushqimore bazë, subvencionimi i energjisë elektrike për prodhuesit e ushqimit, si dhe ngrirja e çmimeve të produkteve bazë në tregjet që janë “çmim i garantuar”, japin rezultate reale.

Për shkak të gjithë kësaj, në tetor kemi pasur një rënie të inflacionit në 3,5%, nga rekordi 19,8 në tetorin e vitit të kaluar. Kurse sot faqja me reputacion www.tradingeconomics.com shënon se Maqedonia e Veriut është e vetme në rajon dhe në Evropë me një rënie të çmimeve të ushqimeve prej 4,36%.

Për krahasim, në mjedisin e afërt dhe në rajon, Serbia ka shënuar rritje të çmimeve të ushqimeve prej 10,5%, Shqipëria 7,8%, Bullgaria 7,6%, Greqia 9,93%, Kosova 3,9%, Mali i Zi 3,8%, Kroacia 8,7%, Rumania 8,66 %, Bosnja dhe Hercegovina 6,24%, Turqia 71,99%, Sllovenia 7,32%.

Më gjerësisht, në Mbretërinë e Bashkuar çmimi i ushqimeve u rrit prej 10,1%, Gjermani 6,36%, Francë 7,8%, Itali 6,5%, Spanjë 9,5%, Holandë 7,8%, Belgjikë 9,46%, Austri 8,36%, Republikën Çeke 3,7%, Poloni 8%, Sllovaki 9%, Portugali 4,35%, Lituani 5,6%, Letoni 4,3%, Suedi 6,63%, Norvegji 8,54%, Zvicër 3,3%, Irlandë 7%, Islandë 11,7%, Finlandë 4%, Estoni 6,7%, Qipro 5,46%, etj.

Ky është edhe një konfirmim tjetër që kjo Qeveri kujdeset për qytetarët e këtij vendi, dhe se po bën çdo përpjekje për të luftuar rritjen e çmimeve të ushqimit në tregjet botërore, në mënyrë që të mbrojë standardin e jetesës, duke e avancuar në të njëjtën kohë atë duke rritur në mënyrë të qëndrueshme pensionet, si dhe pagës minimale, dhe në të njëjtën kohë, duke krijuar një klimë biznesi të favorshëm dhe parashikues në sektorin privat.

Gjithashtu, miratimi i ligjit të ri për praktikat jokorrekte tregtare do të kufizojë fenomenet e praktikave vullnetare dhe joetike të biznesit, të cilat gjithashtu që do të mbrojnë qytetarët – publikoi zëvendëskryeministri Bytyqi në rrjetet sociale”, tha Bytyqi.