Nga Izbi Vinca

Qasja e „Frontit“ me akuza, paragjykime dhe arsyetime të pabaza ndaj VLEN-it, kinse sa te dobët janë dhe qasjes ndaj VMRO-së se sa të fortë dhe të pushtetshëm do të jenë, nuk duhet të na shqetësojë fare (retorikë e ripërsëritur).

Shqetësimi ynë i vetëm duhet të jetë se si VLEN-i duhet të shqyrtojë e drejtojë hollësisht proceset, në atë se: cilat janë pikat kyçe të planprogramit që u duhet dhënë përparësi me afatizime dhe cilat do të jenë mekanizmat mbrojtëse për realizimin e tyre!?

VLEN-it i duhet dhënë kohë dhe mundësi për ta vëzhguar edhe në sferën e pozitës dhe më vonë mund edhe të kritikohet e gjykohet, në rast se gjërat nuk shkojnë siç janë pritshmëritë e votuesve e në pergjithësi qytetarëve.

Nga ana tjetër “Fronti“ duhet të angazhohet dhe të rikrijojë një opozitë të mirëfilltë dhe kooperuese, meqenëse edhe aty ka njerëz të rinj dhe kualitativ, të cilët do t’i duhen popullit shqiptar në të ardhmen!