Ekziston nevoja e një ligji të veçantë për partitë politike, me anë të të cilit të rregullohej funksionalizimi i brendshëm i tyre. Ky ligj do t`i vendoste disa rregulla bazë për një demokraci të brendshme në parti politike.

Isuf Zejna, nga Demokracia Plus në një intervistë për Ekonomia Online, thotë se aktualisht mungon një ligj i tillë, ku nuk kemi rregulla të qarta të brendshme për partitë politike se si duhet të menaxhohet anëtarësia, zgjedhjet e të tjera.

“Derisa të kemi një mbikëqyrje më të mirë të zyrës për regjistrim të partive politike nuk na garanton që kemi me pas parti politike të cilat i respektojnë të drejtat demokratike edhe ashtu shohim se partitë politike më shumë janë grupe shokësh, pra që qeverisin nga një grup i ngushtë njerëzve derisa anëtarësia është aty vetëm në kohë të fushatave që të mblidhet dhe t`i mbush sallat ose stadiumet në tubime elektorale”, ka thënë Zejna.

“Në kohën kur nuk kemi zgjedhje nuk ka kurrfarë aktivitetesh të partive politike ose janë një grup shumë i ngushtë i personave që janë grupe shokësh dhe nuk është se vijnë si rezultat i vullnetit të anëtarësisë, pra prej bazës atje ku ishte dashur të buronte pushteti i këtyre personave”, ka theksuar ai.

Zejna ka thënë se në vendet tjera ekzistojnë ligje të veçanta për funksionalizimin e partive politike.

“Në shtete e tjera kemi ligje të veçanta ose rregullore të veçanta për funksionalizimin e partive politike kështu që edhe në Kosovë është e nevojshme që t`i kemi këto rregullore ose këtë legjislacion edhe t`i vendosim disa rregulla bazë mbi demokracinë e partive politike, demokracinë e brendshme. Kur t`i kemi partitë demokratike prej brenda atëherë do të reflektojë edhe në institucione publike”, ka thënë ai.

“Mirëpo nëse i lajmë krejt të pavarura partitë të funksionojnë përbrenda ashtu siç mendojnë kryetarët e tyre atëherë do të stagnojmë në këtë pozitë ku jemi që kemi njëfarë nënshtrimi të partisë nën drejtim të liderëve ose kryesimit të partive dhe jo e kundërta pra nënshtrimit të vullnetit të anëtarësisë tek liderët”, ka shtuar Zejna.