Nga Abdulla Mehmeti

Pamje nga Universiteti i Tetovës, fabrika e madhe e dijes, ku bëhet arsimimi, edukimi dhe kalitja e gjeneratave të reja, ku emancipohen femrat shqiptare si në të gjitha shtetet e përparuara të botës, për përballimin me sukses të sfidave dhe konkurrencës përmes dijes dhe shkencës në botën bashkëkohore.

Kjo është rruga e madhe që na shpie drejt progresit, nga e cila kthim prapa nuk ka, por vetën dritë dhe ecje përpara, ngritje drejtë hapësirave të pafund të LIRISË…

…disa  vjet më parë!

të mbërthyer nga skamja, injoranca dhe robëria…

 

(30.VII.2017)