Fushatë për dhënjen e gjakut ën moton,,Të rrisim humanizmin dhe solidaritetin me anë të dhënjes së gjakut  për ata që kanë nevojë,, e cila sod do të mbahet në Komunen e Gazibabës.

Veprimi, i cili u realizua me rastin e Dita e komunës, do të kryhet në ambientet e bashkësive urbane “Maxhari” dhe “Autokomandë”.