Në Maqedoninë e Veriut pas mesnate do të ndryshojnë çmimet e derivateve të naftës.

Çmimi i benzinës EUROSUPER BS-98 ulet për 1,00 denarë për litër.

Çmimi i benzinës ЕUROSUPER BS-95 dhe i ЕURODIZELIT (D-Е V) ulet për 0,50 denarë për litër.

Çmimi i Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) ulet për 1,50 denarë për litër.

Çmimi i Мazutit М-1 SU rritet për 0,442 denarë për kilogram.

Nga data 27.2.2024, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

Benzina EUROSUPER BS – 95: 82,50 denarë/litër
Benzina EUROSUPER BS – 98: 84,50 denarë/litër
Nafta EURODIZEL BS (D-E V): 78,00 denarë/litër
Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1): 76,00 denarë/litër
Mazut М-1 SU: 43,343 denarë/kilogram
Tregtarët mund t’i formulojnë çmimet e derivateve edhe më të ulëta se çmimet më të larta që janë përcaktuar.