“Gjatë ditës së nesërme duhet që të mbani një seancë të jashtëzakonshme të Komiteteve Komunale në një format të zgjeruar, me të gjithë kryetarët e komiteteve lokale. Që sonte njoftoni të gjithë anëtarët se duhet të jenë të pranishëm në këto takime. Po shkojmë në ofanzivë,na është sulmuar Atdheu,Maqedonia duhet të mbrohet. Pason një periudhë e trazuar, pranverë me shumë energji dhe luftë për VMRO-në dhe Maqedoninë. Ne do të fitojmë!”vmroborba_1487963730-1531565