Në workshopin që u organizua nga Ambasada Amerikane, sot në Tetove, Xhes Klark, drejtori i qendrës për organizime civile nga Minesota, për aktivistët e Eco Guerilla dhe organizatave tjera joqeveritare ligjëroi për bazat e aktivizmit qytetar dhe ngritjen e vetëdijes dhe angazhimit për çështje te caktuara si që është ajo e ndotjes ne qytetin e Tetovës.

U trajtuan ide kreative ne drejtimin se si qytetaret mund te kyçen dhe te ngrijnë zërin si për probleme serioze dhe si te bëjnë presion për zgjidhje te tyre ne kohe te fushatave parazgjedhore.

eco2eco3