UÇK jam unë Artan Grubi. Nuk po e kuptoj çfarë kontributi ke dhënë në UÇK, shum gabim bertasish, mbaroje koha e luftës qysh në vitin 2001 por ende nuk është regulluar statusi i dëshmorëve dhe invalidëve të luftës të viti 2001. UÇK e mbaroi misionin e vet. Ti ke obligim të rregullosh statusin e dëshmorëve dhe invalidëve të vitit 2001.

15218567_1499177790098403_4462971_n