Rrjeti social Instagram është në përgaditje të lansimit të videove live.

Si duket  ky aplikacion do të jetë një mënyrë mjaft e mirë për përdoruesit sepse do të kenë mundësinë të jenë më afër më njëri tjetrin .

Kjo mënyrë e shfaqjes së videos është edhe emocionuese , sepse aty do të  shfaqen edhe transmetime të drejtpërdrejta nga njërzit qe ju ndjekni.

Me lansimin e këtij tipari, Instagram do të bashkohet me Snapchat, Facebook,Twitter dhe youtube në konkurrencë për marrjen e përdoruesve që do të xhirojnë në kohë reale.