Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) i ka shkatërruar letërnjoftimet e personave letërnjoftimet e të cilëve janë konfirmuar se janë dhënë në mënyrë jo ligjore me qëllim që të përdoren për votime në zgjedhjet e kaluara, njoftoi sot ministri i Punëve të Jashtme, Oliver Spasovski.

Ai shtoi se janë detektuar edhe shumë mangësi në mënyrën e nxjerrjes së dokumenteve, si gjatë shkrimit të të dhënave të vendbanimit.

Ministri shpjegoi se për pastrimin e plotë të listës zgjedhore do të duhet të kërkohet zgjidhje sistematike të lidhjes së institucioneve me qëllim të eliminimit të faktorit njerëzor në menaxhimin e këtyre dokumenteve. Kryetari i KSHZ-së përsëriti se punon për zgjidhjen e tillë.