Një studim i kryer nga Universiteti Ed në Teksas, SHBA, Kelly Brook është cilësuar si femra me parametra perfekte.

Studiuesit kanë marrë në konsideratë parametrat universal të femrave për të përpunuar një algoritëm të bukurisë. Studiuesit analizuan përmasat, formën e fytyrës, të hundës, flokët dhe trupin. Në bazë të këtyre përllogaritjeve rezultoi se femra perfekte është Kelly Brook.

kellykelly2kelly 4