Anëtarët e KSHZ duhet të sjellin një përfundim për të hartuar një vulë të re të Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit.

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KSHZ) ka mbajtur një seancë në të cilën ne rend dite ka qenë miratimi i raportit për inspektimin publik të Listës zgjedhore deri më 28 gusht, si dhe miratimin e raportit financiar parazgjedhor të Ministrisë së Financave.

Poashtu anëtarët e KSHZ duhet të sjellin edhe një përfundim për hartimin e vulës së re të Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, si dhe shqyrtimin e propozimit për udhëzuesin e xhepit për zgjedhjet, poashtu edhe shqyrtimin e kërkesës për fitimin e autorizimin e vëzhgimit të zgjedhjeve lokale të parashtruar nga Qendra Civile për Liri të Shkupit.