Në bibliotekën kombëtare ”Tin Ujeviq” në Zagreb me organizim të shoqërisë kulturore maqednase ”Ohridski biser” do të mbahen ”Ditët e kulturës maqedonase”.

Në këto ditë, do të hapet ekspozitë me fotografi ”Ngjyrat e Maqedonisë dhe Kroacisë” e autorit Pavle Miljovski. Më vonë do të prezentohen vepra letrare me titullin ”Ognishte” e autores Milena Zlateska.

Mbështetës i këtij organizimi është Këshilli për pakica në Republikën e Kroacisë.