Një ekip gjenetistësh dhe biologësh detarë në Laboratorin Duffy të Universitetit të Floridës zbuluan se ADN-ja e njeriut mund të merret nga mjedisi. Deri kohët e fundit, shkencëtarët kanë qenë në gjendje të mbledhin ADN nga mostrat e tokës ose ujit për të monitoruar biodiversitetin, popullatat e kafshëve të egra dhe patogjenët që shkaktojnë sëmundje.

Shkencëtarët morën mostra nga një sërë vendesh në Florida, duke përfshirë oqeanin dhe lumenjtë në zonat urbane dhe rurale, rërën nga plazhet e izoluara dhe një ishull të largët që nuk vizitohet zakonisht nga njerëzit. Ata zbuluan ADN-në e njeriut në të gjitha këto vende, përveç ishullit të largët, dhe ato mostra ishin të një cilësie mjaft të lartë për t’u analizuar dhe renditur.

ADN-ja mjedisore është marrë nga ajri, toka, sedimentet, uji, permafrost, bora dhe bërthamat e akullit, teknikat përdoren kryesisht për të ndihmuar në identifikimin dhe mbrojtjen e kafshëve të rrezikuara.

ADN-ja njerëzore e gjetur në mjedis mund të ndihmojë në gjetjen e personave të zhdukur, zgjidhjen e krimeve dhe gjetjen e vendeve me rëndësi arkeologjike, ndër të tjera.

Megjithatë, potenciali për të kapur ADN-në njerëzore nga mjedisi mund të ketë një sërë pasojash të paqëllimta dhe keqdashëse, shtojnë studiuesit. Këto përfshijnë shkeljen e privatësisë, mbledhjen e të dhënave personale dhe gjurmimin gjenetik të individëve ose grupeve.

“Të gjitha këto të dhëna shumë personale janë në mjedis dhe në ajër,” tha për CNN David Duffy, një profesor i gjenomikës së sëmundjeve të kafshëve të egra në Universitetin e Floridës.