Ekipi studentor i Fakultetit të elektronikës dhe teknologjisë informative të Shkupit ka arritur rezultate më të mira ekipore në garën ballkanike LabVIEW të mbajtur në Zagreb.

Në këtë garë morën pjeë 21 studentë nga universitetet e Sllovenisë, Kroacisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Maqedonisë.

Përndryshe, vitin e ardhshëm, LabVIEW do të organizohet në Maqedoni