IZET ZEQIRI:KOMUNA E TETOVËS TRE HERË MË PAK INVESTIME KAPITALE TË REALIZUARA SE KOMUNA E MANASTIRIT(Foto)

Në vend të reagimit.

Realizimi i buxhetit të komunës dhe realizimi I investimeve kapitale janë treguesit kryesor të efektivititetit dhe efikasitetit apo suksesit të komunës. Investimet kapitale janë projektet që duhet të realizon komuna për të përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve nëse nuk realizohen investimet kapitale nuk ka zhvillim dhe përmirësim të jetës së qytetareve.

Se Komuna e Tetovës nuk ka qenë e suksesshme në menaxhim  tregojnë numrat. Ajo nuk ka realizuar buxhetin saj,  dhe ajo që është me rëndësishme ka realizuar tre herë ma pak investime kapitale krahasuar me komunën e Manastirit. Komuna e Manastirit ka realizuar investimet kapitale 60%, kurse komuna e Tetovës 20%. Shih tabelën

SHPËRNDAJE