Me ftesë nga Ministria e Kulturës si dhe të përzgjedhur si një nga Ansamblet më të kompletuara dhe më të përgaditur Akv “Karshiaka” prej 24 deri 29 Marsë do të marrë pjesë në Festivalin madhështor i organizuar në Edrene të Turqisë ku Ansambli “Karshiaka” së bashku me Andamblin “Tanec” nga komuniteti maqedon do të performojnë vallet, traditat dhe kulturën tonë. Aktivitetet e Akv “Karshiaka” vazhdojn…

fdkfdk 2 fdk1