(Në dreq të malluar!-K U R K U N D ! )

Sali Ramadani 

(…të ca krerëve të FYROM-it sllavo-m. dhe shqiptaruce…)

  1. Si është e mundur,që,pa 2/3 e deputetëve,të konstiuosh mbledhje të parlamentit për çështje me vlerë të rëndësishme juridike?!
  2. Si është e mundur,kursi parti dhe“koalicion”i imponuar,i mashtruar,nuk i ka së pakun 61 deputetë,pra as 51, apo 49 sish,bile me mashtrimet apo “inatin” e dy sish me prejardhje shqiptare ,të cilësdo qoftë partie rivale?!
  3. Si është e mundur,që koalicioni i VRMRO-DPMNE-së,të “llogarisë” në 10 deputetët,poashtu me imponime,mashtrime dhe presione,të llogarisë me komoditet,kur opozita,kushtimisht,është shqiptare,sado me “arrna”,i ka 12 deputetë,pra shumicë me prejardhje shqiptare!
  4. Edhe po të përbiroheshin,kushtimisht,2-3 shqiptaruca të mundshëm,për të gjithë,a do të ishte vetëvrasje katastrofale,duke determinuar urgjentisht reagimet dhe demonstratat e mëdha shqiptare,antiFYROM-sllavo-m.me pasoja katastrofale!
  5. Kjo do të ishte edhe fundi i qeverisë së FYROM-it sllavo-m.e shqiptaruce dhe fitorja definitive shqiptare dhe gjithëkombëtare!
  6. Fundi,humbja e antishqiptarëve e tradhtarëve dhe fitorja definitive e shqiptarëve,fillimisht,dhe me dëshirë në baza paqësore,por edhe me forma të tjera rezistuese,deri në shkallën më të lartë shkencore.

Mendoni esull,sepse e ke(m)i hëngër për jetë të jetëve!