Me vendim të Këshillit të Komunës së Tetovës sot u miratua që dy stadiumet e Tetovës ti jepen  Ekologut.

Kompania Ekolog do të investojë mbi 8 milionë euro në të dy stadiumet ku tani Tetova do të ketë stadiume më standardet e UEFA-s.

Sipas ofertës nga Ekolog dy stadiumet do të rinovohen brenda 24 muajve.

Ekolog shumë shpjet do të dal me planin detal se si do të duken dy stadiumet e Tetovës.

Ndryshe sot vetëm këshilltarët e VMRO-DPMNE-së nuk morë  pjesë në këtë mbledhje që do të thotë se kanë qenë kundër marrjes së stadiumeve nga /Tetovasot.