Ermira Mehemti  në opinion sqaroi në detaje të vërtetën e videos.

Ajo tha se që nga janari i këtij viti, tre katër veta më janë paraqitur për të ma shitur këtë material, por unë nuk kam pranuar. I di edhe emrat e atyre personave që janë përfshirë në montim dhe për këtë rast jam duke bashkëpunuar me prokurorinë.

“Nuk dua të bëjë rolin e prokurorin. Por them se diku aty dëgjohet edhe zëri im, mirëpo ajo është e montuar dhe përgatitur nga kuzhinat e nëntokës. Unë jam shumë e bindur se këto lloj montime janë asgjë e pa njohur për shqiptarët e Maqedonisë, të përgatitura nga shërbimet e shtetit. Kam qenë e shantazhuar që nga janari këtij”.

https://youtu.be/ACWt4JXfdxc?t=2