Gjykata e Apelit e vërtetoi gjykimin për vrasjen e maturantit Angel Petrovski në lagjen Gjorgje Petrov në Shkup, ku Naser Eshtrefi (22) u dënua me 14 vite burg.

Gjykata e Apelit i refuzoi ankesat e Prokurorisë dhe mbrojtjes të cilët u ankuan ndaj vendimit të gjykimit të shkallës së parë para dhjetë muajve.

Vrasja ka ndodhur para dy viteve.