Qeveri e koalicionit të gjerë, pa pjesëmarrje të personaliteteve të komprometuar, politika e së cilës do jetë nën monitorim të BE-së në procesin e krijimit të legjislaturës dhe praktikave evropiane, me mekanizma të fuqishëm kontrollues si dhe Bord valutor apo Këshill fiskal- këto janë zgjidhjet për dalje nga kriza që propozon Hari Kostov, njeriu i parë i Bankës komerciale.

“Në kushte të këtyre ndasive dhe rrethanave të ndryshme, nuk pres që elitat dhe partitë politike të mund të na nxjerrin nga kriza aktuale. Vetëm ndryshime thelbësore në vetëdijen e elitave politike po dhe shumicës së qytetarëve, mund ta çojnë Maqedoninë në drejtim të drejtë”, ka thënë në deklaratën për “Nova Makedonija”, ish kryeministri Hari Kostov.

Hari-Kostov-620x330