Ja çfarë ndodh kur shikoni orën në ëndërr

Akoma nuk është e njohur përse njeriu ëndërron dhe u shfaqen aty pamje me të cilat ballafaqohet në jetën e vet.

Disa njerëz përjetojnë ëndërrime lucide, përkatësisht janë të vetëdijshëm që janë duke ëndërruar, kështu që ndodh madje edhe që të marrin kontrollin mbi ëndrrat e veta.

Është interesante që shumica e njerëzve nuk janë në gjendje që t’i lexojnë ëndrrat, por gjithashtu çdo herë kur shikoni orën do të jetë ndryshe, derisa akrepat e orës nuk do të lëvizin.

Rreth 4,4 për qind e njerëzve shohin ëndrra pa ngjyra, dhe ai numër dukshëm është ulur në vitet gjashtëdhjetë të shekullit të kaluar, gjë që besohet që ka të bëjë me televizorët me ngjyra.

Është interesante që truri ynë nuk mund të “shpikë” fytyrë të re në ëndërr. Kështu që të gjithë njerëzit të cilët ndonjëherë i keni parë në ëndërr i keni takuar në realitet, pa marrë parasysh a jeni të vetëdijshëm për këtë apo jo.