Shkruan Qenan Aliu
…Shitja eventuale e vendparkimit në Tetovë mbase mund të jetë skandaloze. Por realisht, sa vendparkime, sa livadhe, sa pyje me ah e pisha, sa kodra e lumej pronë shtetërore janë tjetërsuar-SHITUR dekadën e kaluar,jovetëm se do të mund ti lexoni në rregjistrat zyrtarë të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve dhe komunave, por mllefosjen kulminante do ta arrini atëherë kur definitivisht ske ku ta parkoni veturën, atëherë kur do të ndjeshë se të mungon ajër i mjaftueshëm apo atëherë kur do të na pshurin mbi kokë të pasuruarit me pronën e POPULLIT !