KSHZ do të zgjedh anëtarë të rinj të komisioneve zgjedhore komunale

Komisioni shtetëror zgjedhor (KSHZ) sot do të mbajë seancë për përzgjedhjen e posteve të kryetarit, zëvendëskryetarit, anëtarëve dhe zëvendës anëtareve, të Komisioneve komunale zgjedhore.

Komisioni mbrëmë ka mbajtur seancë në të cilën janë miratuar vendime, udhëzime, Kodeksi për mbikëqyrje të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore dhe kërkesa për akreditim të OSBE/ODIHR për mbikëqyrje të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare 2016