Komisioni shtetëror zgjedhor u ka dhënë përgjigje organizatave joqeveritare të cilët punën e tyre e vlerësuan si jo transparente, transmeton Telegrafi Maqedoni.

Anëtarët e KShZ iu përgjigjën edhe ministrit teknik të punëve të brendshme, Oliver Spasovski, i cili me letra individuale i ftoi të gjithë anëtarët që nga lista zgjedhore ti shlyejnë të gjithë ata që kanë vetëm  pasaportë të vlefshme, ndërsa letër njoftimin e kanë me afat të skaduar.

Cilësimet e MOST dhe CIVIL për jo transparencë për shkak të mos vendosjes në kohë të listës zgjedhore në ueb faqe, nga KShZ me shtatë vota për dhe asnjë kundër i shpallën për spekulime.

Silvana Boneva e cila në KShZ e përfaqëson VMRO-DPMNE, deklaroi që Spasovski me qëllim ka dashur tu shpërndajë të dhëna me të cilat do të ishin fshi mbi 130.000 qytetarë të cilët janë të pajisur vetëm me pasaportë të vlefshme.

 

Qëllimi i Spasovskit, sipas Boneva, është që në atë mënyrë të zvarriten zgjedhjet por edhe të ngjallet zemërim te ato që do të ishin shlyer nga lista.

 

Me gjashtë vota për dhe një kundër, anëtarët e KShZ iu përgjigjen Spasovskit se ata kanë vepruar në pajtim me Kodin zgjedhor, në të cilin është paraparë që në listën zgjedhore të regjistrohen edhe personat me pasaportë të vlefshme.