Ku mund të lexoni libra shqip në Internet?

Për shkak se internetit mbërriti vonë në vendin tonë, edhe qasja e masës së gjerë në të ishte mjaft e vonuar. Dhe si për rrjedhojë edhe përmbajtjet në gjuhën shqipe që mund të gjenden në internet janë shumë të kufizuara, në krahasim me ato të gjuhëve të tjera, dhe sidomos kur bëhet fjalë për libra.

Falë disa dashamirësve të librave, ne mund të gjejmë në internet një pjesë të bibliotekës shqiptare (ose më mirë ajkën e saj) në formatin e shkarkueshëm pdf i cili mund të aksesohet thuajse nga çdo pajisje elektronike.

http://www.forumishqiptar.com/threads/145032-e-book-shqip
Edhe biblioteka publike “Marin Barleti” në Shkodër ka disa libra të dixhitalizuar:

http://bibliotekashkoder.com/digital/
Një përdorues i Scribd ka ngarkuar në llogarinë e tij disa libra shqip mjaft interesantë:

https://www.scribd.com/user/6544191/andivlora
Në këtë faqe mund të lexoni online librin “Tregime të Moçme Shqiptare” nga Mitrush Kuteli:

http://www.mnvr.org/mitrushkuteli/tregimetemocmeshqiptare.html
Një tjetër link:

http://www.letersia.synthasite.com/
Një tjetër portal i cili i është përkushtuar totalisht gjuhës shqipe është edhe shkenca.org në brendësi të së cilës mund të gjeni edhe fjalorin e gjuhës shqipe me rreth 40,000 fjalë:

http://fjalori.shkenca.org/
Sabir Krasniqi është një tjetër dashamirës i librave i cili në webfaqen e tij personale ka shtuar edhe një kategori të letërsisë nga ku mund të sharkoni shumë libra të autorëve të ndryshëm shqiptarë:

http://www.sa-kra.ch/literature.htm
Libraria e Babelit është një faqe e re mjaft e pasur me letërsi klasike dhe moderne. Këtu do të gjeni libra shqip apo anglisht, të cilët mund të shkarkohen në formate të ndryshme, por për ta bërë këtë do t’ju duhet të kyçeni me llogarinë tuaj të Facebook. Do t’ju këshillonim që të mos përdornit llogarinë tuaj personale, pasi nuk e dimë se si mund të përdoren informacionet tuaja personale.

http://librariaebabelit.al