Pas publikimit të lajmit se arrin deri në njëzet numri i shqiptarëve që largohen nga Enti Shtetëror i Statistikave, Lëvizja BESA konstaton se e keqja dhe diskriminimi shtetëror ndaj shqiptarëve nuk ka të ndalur. Kur jemi në ditët që sapo u shënua 15-vjetori i nënshkrimit të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, ku pika rreth përfaqësimit të drejtë dhe adekuat ishte ndër pikat kyçe të kësaj Marrëveshjeje, në vend se të marrim lajme se është rritur numri i të punësuarve shqiptarë dhe nga ata që janë aty ka avancime në hierarkinë e administratës, ne edhe gjatë këtyre ditëve dhe pas15 viteve betejë për ta implementuar këtë pikë, po marrim lajme se numri i shqiptarëve në këtë ent shtetëror është zvogëluar për 20 sosh. Ky është një dështim total i radhës i partisë në pushtet, që bëhet se gjoja i përfaqëson shqiptarët.

Për Lëvizjen BESA, ESHS-ja është nga institucionet kyçe shtetërore me interes vital për shtetin dhe për shqiptarët. Këtu janë gatuar dhe vazhdojnë të gatuhen shumë të liga që u janë bërë shqiptarëve nga ana e shtetit, andaj e shohim si skandaloz faktin se numri i shqiptarëve aty po zvogëlohet. Duke e marrë para sysh faktin se përqindja e të punësuarve shqiptarë në këtë ent arrin shifrat 45 apo vetëm rreth 14 % dhe duke u nisur nga fakti skandaloz se në pozitat udhëheqëse, nga gjithsej 45 vetëm një shqiptar është ushtrues detyre, dy janë bashkëpunëtorë, një këshilltar dhe vetëm një referent dhe gjithë të tjerët janë në gradat më të ulëta të mundshme, nuk mund të mos konstatojmë se pozita e shqiptarëve në këtë institucion është fyese ndërsa qasja e tyre në të dhënat që përpunohen është baras me zero.

Në momentin e parë kur Lëvizja BESA do të fitojë besimin e popullit që ta përfaqësojë atë në institucionet shtetërore, ne do ta ridefinojmë plotësisht pozicionin e ESHS-së, duke e rritur prezencën sasiore dhe cilësore të shqiptarëve në këtë ent, por edhe qasjen e tyre në të gjitha të dhënat që mblidhen dhe përpunohen në këtë ent shtetëror. ESHS-ja, me Lëvizjen BESA, nuk do jetë laborator dhe vend ku fshihet e vërteta, por do të jetë një institucion transparent dhe i hapur ndaj të gjithë qytetarëve. Ky ent asnjëherë më nuk do të jetë në shërbim vetëm të interesave diskriminuese të një etnie ndaj një tjetrës, por institucion profesional në shërbim të shtetit dhe qytetarëve.

Shkup, 17.08.2016 / Lëvizja BESA – Shkup