image

Lëvizja për Reforma – PDSH hap zyrat e saja në komunën e Çairit. Sipas kryetarit të degës të kësaj lëvizjeje, Rizvan Bela, tanimë Lëvizja për Reforma ka shtrirje në të gjithë teritorin e komunës së Çairit. Ai poashtu potencon se, Çairi do të sjellë ndryshimin e nevojshëm politik të Shqiptarëve të Shkupit. 

Në foto: 

Rizvan Bela – Kryetar dege

Sevime Hoxha – Nënkryetare e degës 

Besir Ajdini – Sekretar  i degës

Sara Imeri – Anëtare  e kryesisë

Dardan Hyseni – Anëtarë i kryesisë

Fati Qaili – Anëtarë i kryesisë