Me 110 vota për, asnjë kundër  njëzëri u shpërbë kuvendi I republikës së Maqedonisë. Me çka hapet rruga e zgjedhjeve, atë që e kanë kërkuar edhe pozita edhe opozita edhe pse ka pasur akuza nga të dyja anët. Pas votimit ,vijuan duartrokitje nga deputetët .Kryetari i kuvendit u dëshiroi sukses në punën e më tutjeshme deputetëve . Më 20 nëntor duhet të fillon kampanja parazgjedhore.