Ministria e arsimit dhe shkencës Renata Deskoska sot është takuar me përfaqësuesit e plenumit mësimdhënës me të cilët hapur ka diskutuar mbi problemet në sferën e arsimit, transmeton Zhurnal.mk

Mësimdhënësit kanë kërkuar që të planifikohet prej fillimi fondi i orëve të mësimdhënies sepse mendojnë që nxënësit janë të ngarkuar shumë me lëndë në bazë të moshës që kanë duke thënë se ky është një nga problemet kryesore me të cilat përballen nxënësit.

Ministrja Deskoska ka paralajmëruar shumë reforma në nivelin fillorë, të mesmën dhe atë të latë duke potencuar se secila reformë do të bëhet me pjesëmarje në të gjitha palëve në arsim duke thënë se në këtë proces duhet të marin pjesë dhe ata që e ndiejnë më shumë problemin, ka thënë ministrja.