Në ora 18 e 30 në objektin e shkollës fillore Abdyl Frashëri Bogovinë u mbajt mbledhje në lidhje me me statusin e kf Drita Bogovinë dhe njëherit u vendos që drejtorët e vjetër të shkarkohen dhe u emrua drejtori i ri Zemri Osmani mërgimtar,me mandat një vjeçar me qëllim të ndihmojë,kontribojë në mos shuarjen e klubit me çrast do ti mbulojë të gjitha harxhimet.

Fol.mk