Nëse jeni thumbuar ndonjëherë nga një bletë ose grerëz, ju mund të mendoni se sulmi erdhi nga askund, por bletët ose grerëzat do t’ju sulmojnë kur ndihen të kërcënuara.

Ato janë kafshë shoqërore dhe shpesh sulmet e tyre janë si një përgjigje ndaj kimikateve që përdoren ndaj tyre ose koshereve të tyre.

Shumica e 20 mijë llojeve të grerëzave janë të vetmuara dhe këto grerëza nuk thumbojnë, por shumica e njerëzve janë më familjar me grerëzat sociale, të cilat jetojnë në komunitete komplekse.

Vetëm grerëzat femër mund të thumbojnë. Meshkujt nuk e kanë organin në formë veze që modifikohet në thumb tek insektet femra.