ad
Tashmë është bërë e qartë për opinionin publik se Vesel Memedi ka mbetur i vetëm, i kapur nga pushteti,  lojrat e tij  dirigjuara nga lart për  pamundësuar bashkimin e opozitës, I leçitur nga shtëpia e tij, Vesel Memedi, është kthyer  një Robinson Kruzo tragjiko-komik, për  ardhur keq, veprimet e  cilit nuk i merr seriozisht askush.  
RDK i kujton Robinson Kruzos  saj se ai,  gjashtë muaj, nuk ka guximin  vijë  
mbledhjet e organeve  RDK-, Kryesisë Qendrore dhe Kuvendit Qendror, e as  mbledhjet 
e Degëve  RDK- nëpër  gjitha komunat e banuara me shqiptarë  Maqedoni, por bredh 
rrugëve me vulat e uzurpuara  partisë, duke e marrë  tjerët nën sqetull, herë si lango, herë 
si lolo, për qëllimet e tyre.  
RDK e fton Robinson Kruzon e saj   vijë  mbledhjet e Kryesisë dhe Kuvendit Qendror 
si dhe  Degët e RDK- nëpër komuna për ta kuptuar se kongreset nuk i organizon një 
person i vetëm (pos kur është vegël e kapur e pushtetit), por siç thuhet  nenin 33  Statutit 
 RDK-  seancën e rregullt  Kongresi  partisë e konvokon Sekretari Gjeneral i partisë; 
 nenin 31  statutit  RDK-  mënyra e përcaktimit  delegatëve  nëndegëve  
Kongres përcaktohet me rregullore për punë  nëndegëve,  sjellë nga Kuvendi Qendror i 
Partisë dhe  nenin 35  statutit  RDK-  me mbledhjen e Kongresit deri  zgjedhjen e 
Kryesisë  punës kryeson Sekretari Gjeneral i partisë.  
RDK i rekomandon Robinson Kruzos  saj se është  mirë për   bëhet analist sporti  
tani  edhe pushteti u detyrua t’i ndërpesë pagesat disa vjeçare qyl prej dhjetra mijëra eurosh 
pa shkuar  punë  se sa siç ka përfunduar kështu  një figurë tragjike dhe komike  
politikës shqiptare.  
RDK e bën  qartë edhe një herë se  gjithë ata  e marrin nën sqetull Robinson Kruzon e 
saj, çojnë mesazhin e hapur se kanë për qëllim sabotimin e bashkimit real  partive opozitare 
shqiptare.