Zëvendësministri i Arsimit dhe Shkencës, Spiro Ristovski, ka paralajmëruar edhe tetë bursa për studentët që do të regjistrohen të studiojnë gjuhën e vjetër ruse.

”Ky është një projekt që i ndihmon shumë shtetit dhe për këtë ne japim ndihmesa ekonomike për studentët që në të ardhmen do t’i ndihmojnë shtetin për të lexuar dokumentet të shkruar në gjuhën e vjetër ruse, që gjenden në arhivën e vjetër në Stamboll dhe që kanë lidhje me Maqedoninë” tha mes tjerash Ristovski, zëvendësministër i Arsimit dhe Shkencës